ฟีเจอร์ : รายงานยอดขาย (ร้านออนไลน์)

Sales reports

 

demoshop.com.co.th เปิดร้านออนไลน์ได้ที่นี่ค่ะ :) 

ฟีเจอร์ระบบร้านออนไลน์ - รายงานยอดขาย

(Sales Reports)

รายงานยอดขายร้านค้าออนไลน์ที่ทรงประสิทธิภาพมากมาย ประกอบด้วย รายละเอียดสถิติการขายในร้านออนไลน์ของคุณ สถิติอาจจะแสดงในรูปแบบของแผนภูมิกราฟิกหรือแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงานที่ได้จัดเตรียมไว้สำหรับคุณ โดยแยกเป็นช่วงวัน เดือน ปี และคุณยังสามารถสร้างรายงานของคุณเองได้ด้วย

 

ตัวอย่างใบสั่งซื้อจากลูกค้า

ตัวอย่างใบสั่งซื้อจากลูกค้า 

รายงานที่ได้จัดเตรียมไว้แล้ว

รายงานยอดขายตามรายการสินค้า (Product sales)
รายงานยอดขายตามกลุ่มสินค้า (Categories sales)
รายงานยอดขายตามที่อยู่ของลูกค้า (customer locations)
ค่าขนส่งตามรายการสั่งซื้อ (shipping cost per order)
รายงานสถานะใบสั่งซื้อ (order statuses)
สร้างรายงานแผนภูมิ (Chart)
สร้างและแก้ไขรายงาน


Gallery

คลิกที่ภาพเพื่อ Zoom ภาพขนาดใหญ่ค่ะ

video

คลิกที่วิดิโอเพื่อเรียกดูสาธิตระบบร้านออนไลน์ค่ะ