ฟีเจอร์ : หลากหลายสกุลเงิน

Multiple currency

 

demoshop.com.co.th เปิดร้านออนไลน์ได้ที่นี่ค่ะ :) 

ฟีเจอร์ร้านออนไลน์ - หลากหลายสกุลเงิน

(multiple currencies)

หลายสกุลเงิน เพื่อแสดงราคาหน้าร้านออนไลน์ โดยรับชำระเงิน ตามสกุลเงินหลักของร้าน

ซึ่งคุณสามารถกำหนดช่องทางการชำระเงิน หรือ Payment gateway
ให้ยอมรับการชำระเงินในสกุลเงินที่แตกต่างกัน โดยยอดเงินรวมจากการซื้อ จะถูกคำนวณตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตามที่คุณกำหนด

 

ระบบร้านค้าออนไลน์ ช่วยให้คุณสามารถหลายสกุลเงิน เพื่อแสดงราคาหน้าร้านออนไลน์ โดยรับชำระเงิน ตามสกุลเงินหลักของร้าน

ซึ่งคุณสามารถกำหนดช่องทางการชำระเงิน หรือ Payment gateway
ให้ยอมรับการชำระเงินในสกุลเงินที่แตกต่างกัน โดยยอดเงินรวมจากการซื้อ จะถูกคำนวณตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตามที่คุณกำหนด

 

ระบบร้านค้าออนไลน์ ช่วยให้คุณสามารถหลายสกุลเงิน เพื่อแสดงราคาหน้าร้านออนไลน์ โดยรับชำระเงิน ตามสกุลเงินหลักของร้าน

ซึ่งคุณสามารถกำหนดช่องทางการชำระเงิน หรือ Payment gateway
ให้ยอมรับการชำระเงินในสกุลเงินที่แตกต่างกัน โดยยอดเงินรวมจากการซื้อ จะถูกคำนวณตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตามที่คุณกำหนด

 

ระบบร้านค้าออนไลน์ ช่วยให้คุณสามารถหลายสกุลเงิน เพื่อแสดงราคาหน้าร้านออนไลน์ โดยรับชำระเงิน ตามสกุลเงินหลักของร้าน

ซึ่งคุณสามารถกำหนดช่องทางการชำระเงิน หรือ Payment gateway
ให้ยอมรับการชำระเงินในสกุลเงินที่แตกต่างกัน โดยยอดเงินรวมจากการซื้อ จะถูกคำนวณตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตามที่คุณกำหนด

 Gallery

คลิกที่ภาพเพื่อ Zoom ภาพขนาดใหญ่ค่ะ

video

คลิกที่วิดิโอเพื่อเรียกดูสาธิตระบบร้านออนไลน์ค่ะ