เราได้ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้ เพื่อปรับปรุงให้ประสบการณ์ของท่านในการใช้เว็บไซต์ดียิ่งขึ้น รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดกดที่ลิ้งค์ "นโยบายความเป็นส่วนตัว"

Shortcode Screenshots : # Cards

ตัวอย่างหน้าจอการใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป : Shortcodes

Default

Card Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur rhoncus nulla dui, in dapi.

Read more

Card Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur rhoncus nulla dui, in dapi.

Read more

Card Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur rhoncus nulla dui, in dapi.

Read more

Primary Color

Card Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur rhoncus nulla dui, in dapi.

Read more

Card Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur rhoncus nulla dui, in dapi.

Read more

Card Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur rhoncus nulla dui, in dapi.

Read more

Mix Color

Card Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur rhoncus nulla dui, in dapi.

Read more

Card Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur rhoncus nulla dui, in dapi.

Read more

Card Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur rhoncus nulla dui, in dapi.

Read more

Rounded with icons

Card Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur rhoncus nulla dui, in dapi.

Read more

Card Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur rhoncus nulla dui, in dapi.

Read more

Card Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur rhoncus nulla dui, in dapi.

Read more

Shadow

Card Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur rhoncus nulla dui, in dapi.

Read more

Card Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur rhoncus nulla dui, in dapi.

Read more

Card Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur rhoncus nulla dui, in dapi.

Read more

Hover Color + Shadow

Card Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur rhoncus nulla dui, in dapi.

Read more

Card Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur rhoncus nulla dui, in dapi.

Read more

Card Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur rhoncus nulla dui, in dapi.

Read more

Image Top

Card Image

Card Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur rhoncus nulla dui, in dapi.

Read More
Card Image

Card Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur rhoncus nulla dui, in dapi.

Read More
Card Image

Card Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur rhoncus nulla dui, in dapi.

Read More

Image Top - primary color

Card Image

Card Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur rhoncus nulla dui, in dapi.

Read More
Card Image

Card Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur rhoncus nulla dui, in dapi.

Read More
Card Image

Card Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur rhoncus nulla dui, in dapi.

Read More

Image Top - secondary color

Card Image

Card Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur rhoncus nulla dui, in dapi.

Read More
Card Image

Card Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur rhoncus nulla dui, in dapi.

Read More
Card Image

Card Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur rhoncus nulla dui, in dapi.

Read More

Image Top - tertiary color

Card Image

Card Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur rhoncus nulla dui, in dapi.

Read More
Card Image

Card Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur rhoncus nulla dui, in dapi.

Read More
Card Image

Card Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur rhoncus nulla dui, in dapi.

Read More

Image Top - quaternary color

Card Image

Card Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur rhoncus nulla dui, in dapi.

Read More
Card Image

Card Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur rhoncus nulla dui, in dapi.

Read More
Card Image

Card Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur rhoncus nulla dui, in dapi.

Read More

Image Top - Mix color

Card Image

Card Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur rhoncus nulla dui, in dapi.

Read More
Card Image

Card Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur rhoncus nulla dui, in dapi.

Read More
Card Image

Card Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur rhoncus nulla dui, in dapi.

Read More

Image Background

Card Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur in adipiscing elit.

Read more

Card Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur in adipiscing elit.

Read more

Card Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur in adipiscing elit.

Read more
Card Image

Card Title

Lorem ipsum dolor sit amet,consectetur adipiscing elit. Curabitur rhoncus nulla dui, in dapi. Read More

Card Image

Card Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur rhoncus nulla dui, in dapi.

Read More
Card Image

Card Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur rhoncus nulla dui, in dapi.

Read More

Header + Footer (Primary color)

Header Title

Card Title

Lorem ipsum dolor sit amet,consectetur adipiscing elit. Curabitur rhoncus nulla dui, in dapi.

Read More
Header Title

Card Title

Lorem ipsum dolor sit amet,consectetur adipiscing elit. Curabitur rhoncus nulla dui, in dapi.

Read More
Header Title

Card Title

Lorem ipsum dolor sit amet,consectetur adipiscing elit. Curabitur rhoncus nulla dui, in dapi.

Read More

Header + Footer (Secondary color)

Header Title

Card Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur rhoncus nulla dui, in dapi.

Read More
Header Title

Card Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur rhoncus nulla dui, in dapi.

Read More
Header Title

Card Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur rhoncus nulla dui, in dapi.

Read More

Header + Footer (Tertiary color)

Header Title

Card Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur rhoncus nulla dui, in dapi.

Read More
Header Title

Card Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur rhoncus nulla dui, in dapi.

Read More
Header Title

Card Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur rhoncus nulla dui, in dapi.

Read More

Header + Footer (Quaternary color)

Header Title

Card Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur rhoncus nulla dui, in dapi.

Read More
Header Title

Card Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur rhoncus nulla dui, in dapi.

Read More
Header Title

Card Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur rhoncus nulla dui, in dapi.

Read More

Header + Footer (Mix color)

Header Title

Card Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur rhoncus nulla dui, in dapi.

Read More
Header Title

Card Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur rhoncus nulla dui, in dapi.

Read More
Header Title

Card Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur rhoncus nulla dui, in dapi.

Read More

Header + Footer (Mix color with images)

Header Title
Card Image
Header Title
Card Image
Header Title
Card Image

Header + Footer (Primary color with images)

Header Title
Card Image
Header Title
Card Image
Header Title
Card Image

Header + Footer (Secondary color with images)

Header Title
Card Image
Header Title
Card Image
Header Title
Card Image

Header + Footer (Tertiary color with images)

Header Title
Card Image
Header Title
Card Image
Header Title
Card Image

Header + Footer (quaternary color with images)

Header Title
Card Image
Header Title
Card Image
Header Title
Card Image

Header + Footer (Mix color with images)

Header Title
Card Image
Header Title
Card Image
Header Title
Card Image

Header (Primary color with images)

Header Title
Card Image
Header Title
Card Image
Header Title
Card Image

Step

01

FIRST STEP

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur rhoncus nulla dui, in dapi.Lorem ipsum dolor sit amet.

02

SECOND STEP

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur rhoncus nulla dui, in dapi.Lorem ipsum dolor sit amet.

03

THIRD STEP

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur rhoncus nulla dui, in dapi.Lorem ipsum dolor sit amet.

Image background with text dark-center

Card Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur rhoncus nulla dui, in dapi.

Read more

Card Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur rhoncus nulla dui, in dapi.

Read more

Card Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur rhoncus nulla dui, in dapi.

Read more

Image background with text light-center

Card Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur rhoncus nulla dui, in dapi.

Read more

Card Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur rhoncus nulla dui, in dapi.

Read more

Card Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur rhoncus nulla dui, in dapi.

Read more

Shadow with 3 images - Grey background

Card Image

Card Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur rhoncus nulla dui, in dapi.

Read More
Card Image

Card Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur rhoncus nulla dui, in dapi.

Read More
Card Image

Card Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur rhoncus nulla dui, in dapi.

Read More

Shadow with 4 images - Grey background

Card Image

Card Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur rhoncus nulla dui, in dapi.

Read More
Card Image

Card Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur rhoncus nulla dui, in dapi.

Read More
Card Image

Card Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur rhoncus nulla dui, in dapi.

Read More
Card Image

Card Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur rhoncus nulla dui, in dapi.

Read More

Shadow with 3 images - Primary background

Card Image

Card Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur rhoncus nulla dui, in dapi.

Read More
Card Image

Card Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur rhoncus nulla dui, in dapi.

Read More
Card Image

Card Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur rhoncus nulla dui, in dapi.

Read More

Shadow with 3 images - Secondary background

Card Image

Card Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur rhoncus nulla dui, in dapi.

Read More
Card Image

Card Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur rhoncus nulla dui, in dapi.

Read More
Card Image

Card Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur rhoncus nulla dui, in dapi.

Read More

Shadow with 3 images - Tertiary background

Card Image

Card Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur rhoncus nulla dui, in dapi.

Read More
Card Image

Card Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur rhoncus nulla dui, in dapi.

Read More
Card Image

Card Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur rhoncus nulla dui, in dapi.

Read More

Shadow with 3 images - Quaternary background

Card Image

Card Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur rhoncus nulla dui, in dapi.

Read More
Card Image

Card Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur rhoncus nulla dui, in dapi.

Read More
Card Image

Card Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur rhoncus nulla dui, in dapi.

Read More

With 3 images - Dark background

Card Image

Card Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur rhoncus nulla dui, in dapi.

Read More
Card Image

Card Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur rhoncus nulla dui, in dapi.

Read More
Card Image

Card Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur rhoncus nulla dui, in dapi.

Read More
Card Image

Card Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur rhoncus nulla dui, in dapi.

Read More
Card Image

Card Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur rhoncus nulla dui

Read More
Card Image

Card Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur rhoncus nulla dui

Read More

โค้ดสำเร็จรูป หรือ Shortcodes

ช่วยให้คุณสร้างเว็บไซต์ โดยไม่ต้องมีความรู้ทางการเขียนโค้ดโปรแกรมใดๆ

ให้ NineNIC เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับเว็บไซต์ของคุณ