เราได้ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้ เพื่อปรับปรุงให้ประสบการณ์ของท่านในการใช้เว็บไซต์ดียิ่งขึ้น รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดกดที่ลิ้งค์ "นโยบายความเป็นส่วนตัว"

Shortcode Screenshots : # Table

ตัวอย่างหน้าจอการใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป : Shortcodes

Default Table - responsive

# First Name Last Name Username
1 Mark Otto cty @mdo
2 opp Mea @an
3 Hello nub @yun
4 Kitty pipp @tui
5 catte Ort @mmo
6 Jacobark Thornton @fat
7 LarryLar the Bird @twitt

Striped Table - responsive

# First Name Last Name Username
1 Mark Otto cty @mdo
2 opp Mea @an
3 Hello nub @yun
4 Kitty pipp @tui
5 catte Ort @mmo
6 Jacobark Thornton @fat
7 LarryLar the Bird @twitt

Condensed table - responsive

# First Name Last Name Username
1 Mark Otto cty @mdo
2 opp Mea @an
3 Hello nub @yun
4 Kitty pipp @tui
5 catte Ort @mmo
6 Jacobark Thornton @fat
7 LarryLar the Bird @twitt
8 Larry the Bird @twitter

Table (Bordered) - responsive

# First Name Last Name Username
1 Mark Otto cty @mdo
2 opp Mea @an
3 Hello nub @yun
4 Kitty pipp @tui
5 catte Ort @mmo
6 Jacobark Thornton @fat
7 LarryLar the Bird @twitt

Table (Hover rows) - responsive

# First Name Last Name Username
1 Mark Otto cty @mdo
2 opp Mea @an
3 Hello nub @yun
4 Kitty pipp @tui
5 catte Ort @mmo
6 Jacobark Thornton @fat
7 LarryLar the Bird @twitt
8 Larry the Bird @twitter

Table : Hover rows-danger color heading (responsive)

# First Name Last Name Username
1 Mark Otto cty @mdo
2 opp Mea @an
3 Hello nub @yun
4 Kitty pipp @tui
5 catte Ort @mmo
6 Jacobark Thornton @fat
7 LarryLar the Bird @twitt
8 Larry the Bird @twitter

Table : Hover rows-dark color heading (responsive)

# First Name Last Name Username
1 Mark Otto cty @mdo
2 opp Mea @an
3 Hello nub @yun
4 Kitty pipp @tui
5 catte Ort @mmo
6 Jacobark Thornton @fat
7 LarryLar the Bird @twitt
8 Larry the Bird @twitter

Table : Hover rows-warning color heading (responsive)

# First Name Last Name Username
1 Mark Otto cty @mdo
2 opp Mea @an
3 Hello nub @yun
4 Kitty pipp @tui
5 catte Ort @mmo
6 Jacobark Thornton @fat
7 LarryLar the Bird @twitt
8 Larry the Bird @twitter

Table : Hover rows-info color heading (responsive)

# First Name Last Name Username
1 Mark Otto cty @mdo
2 opp Mea @an
3 Hello nub @yun
4 Kitty pipp @tui
5 catte Ort @mmo
6 Jacobark Thornton @fat
7 LarryLar the Bird @twitt
8 Larry the Bird @twitter

Table : Hover rows-success color heading (responsive)

# First Name Last Name Username
1 Mark Otto cty @mdo
2 opp Mea @an
3 Hello nub @yun
4 Kitty pipp @tui
5 catte Ort @mmo
6 Jacobark Thornton @fat
7 LarryLar the Bird @twitt
8 Larry the Bird @twitter

Table Bordered : danger color heading (responsive)

# First Name Last Name Username
1 Mark Otto cty @mdo
2 opp Mea @an
3 Hello nub @yun
4 Kitty pipp @tui
5 catte Ort @mmo
6 Jacobark Thornton @fat
7 LarryLar the Bird @twitt

Table Bordered : dark color heading (responsive)

# First Name Last Name Username
1 Mark Otto cty @mdo
2 opp Mea @an
3 Hello nub @yun
4 Kitty pipp @tui
5 catte Ort @mmo
6 Jacobark Thornton @fat
7 LarryLar the Bird @twitt

Table Bordered : info color heading (responsive)

# First Name Last Name Username
1 Mark Otto cty @mdo
2 opp Mea @an
3 Hello nub @yun
4 Kitty pipp @tui
5 catte Ort @mmo
6 Jacobark Thornton @fat
7 LarryLar the Bird @twitt

Table Bordered : success color heading (responsive)

# First Name Last Name Username
1 Mark Otto cty @mdo
2 opp Mea @an
3 Hello nub @yun
4 Kitty pipp @tui
5 catte Ort @mmo
6 Jacobark Thornton @fat
7 LarryLar the Bird @twitt

Table Bordered : primary color heading (responsive)

# First Name Last Name Username
1 Mark Otto cty @mdo
2 opp Mea @an
3 Hello nub @yun
4 Kitty pipp @tui
5 catte Ort @mmo
6 Jacobark Thornton @fat
7 LarryLar the Bird @twitt

Table Bordered : Secondary color heading (responsive)

# First Name Last Name Username
1 Mark Otto cty @mdo
2 opp Mea @an
3 Hello nub @yun
4 Kitty pipp @tui
5 catte Ort @mmo
6 Jacobark Thornton @fat
7 LarryLar the Bird @twitt

Table Bordered : Tertiary color heading (responsive)

# First Name Last Name Username
1 Mark Otto cty @mdo
2 opp Mea @an
3 Hello nub @yun
4 Kitty pipp @tui
5 catte Ort @mmo
6 Jacobark Thornton @fat
7 LarryLar the Bird @twitt

Table Bordered : Quaternary color heading (responsive)

# First Name Last Name Username
1 Mark Otto cty @mdo
2 opp Mea @an
3 Hello nub @yun
4 Kitty pipp @tui
5 catte Ort @mmo
6 Jacobark Thornton @fat
7 LarryLar the Bird @twitt

Table Bordered : warning color heading (responsive)

# First Name Last Name Username
1 Mark Otto cty @mdo
2 opp Mea @an
3 Hello nub @yun
4 Kitty pipp @tui
5 catte Ort @mmo
6 Jacobark Thornton @fat
7 LarryLar the Bird @twitt

Contextual table - heading - Default color

# Heading Heading Heading
1 content content content
2 content content content
3 content content content
4 content content content
5 content content content
6 content content content
7 content content content
8 content content content
9 content content content

Contextual table : dark color heading (responsive)

# Heading Heading Heading
1 content content content
2 content content content
3 content content content
4 content content content
5 content content content
6 content content content
7 content content content
8 content content content
9 content content content

Contextual table : danger color heading (responsive)

# Heading Heading Heading
1 content content content
2 content content content
3 content content content
4 content content content
5 content content content
6 content content content
7 content content content
8 content content content
9 content content content

Contextual table : dark-danger color (responsive)

# Heading Heading Heading
1 content content content
2 content content content
3 content content content
4 content content content
5 content content content
6 content content content
7 content content content
8 content content content
9 content content content

Contextual table : dark-info color (responsive)

# Heading Heading Heading
1 content content content
2 content content content
3 content content content
4 content content content
5 content content content
6 content content content
7 content content content
8 content content content
9 content content content

Contextual table : dark-success color (responsive)

# Heading Heading Heading
1 content content content
2 content content content
3 content content content
4 content content content
5 content content content
6 content content content
7 content content content
8 content content content
9 content content content

Contextual table : dark-warning color (responsive)

# Heading Heading Heading
1 content content content
2 content content content
3 content content content
4 content content content
5 content content content
6 content content content
7 content content content
8 content content content
9 content content content

Contextual table : info color heading (responsive)

# Heading Heading Heading
1 content content content
2 content content content
3 content content content
4 content content content
5 content content content
6 content content content
7 content content content
8 content content content
9 content content content

Contextual table : success color heading (responsive)

# Heading Heading Heading
1 content content content
2 content content content
3 content content content
4 content content content
5 content content content
6 content content content
7 content content content
8 content content content
9 content content content

Contextual table : warning color heading (responsive)

# Heading Heading Heading
1 content content content
2 content content content
3 content content content
4 content content content
5 content content content
6 content content content
7 content content content
8 content content content
9 content content content

Contextual table : Mix color (responsive)

# Heading Heading Heading
1 content content content
2 content content content
3 content content content
4 content content content
5 content content content
6 content content content
7 content content content
8 content content content
9 content content content

โค้ดสำเร็จรูป หรือ Shortcodes

ช่วยให้คุณสร้างเว็บไซต์ โดยไม่ต้องมีความรู้ทางการเขียนโค้ดโปรแกรมใดๆ

ให้ NineNIC เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับเว็บไซต์ของคุณ